20 600 zł na remont zabytkowego kościoła

Werbkowice

Reklamy

Stowarzyszenie na rzecz remontu drewnianego kościoła zabytkowego w Werbkowicach w czasie od 15.10.2009 roku do 15.10.2010 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną pieniędzy na opłacenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia remontu kościoła.

Zbiórka publiczna odbyła się zgodnie z wymogami zezwolenia Wójta Gminy Werbkowice zawartymi w Decyzji nr 1 z dnia 28 października 2009 roku.

Zebrano 20 600 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).

Uzyskanie zezwoleń od Konserwatora Zabytków, z Urzędu Gminy, dokumentów geodezyjnych oraz projektu na tymczasowe zabezpieczenie dachu kościoła kosztowało 818 złotych.

Kwota 19 782 złote jest przeznaczona na opłacenie sporządzonej dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia remontu.

Zbiórka odbyła się bez kosztów, jako praca społeczna Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu
Zygmunt Bogdan Sawa

Sekretarz
Halina Kubicka