6 cudzoziemców zamiast na pełnym, pracowało na ćwierć etatu

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku prowadzonej w ubiegłym tygodniu kontroli, ujawnili nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców w jednym z przedsiębiorstw na terenie powiatu tomaszowskiego.

Reklamy

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej posiadają uprawnienia do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Realizując te uprawnienia, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednym z przedsiębiorstw związanych z produkcją rolną na terenie powiatu tomaszowskiego.

W wyniku czynności kontrolnych ujawniono nieprawidłowości w zatrudnieniu 6 obywateli Ukrainy. Mężczyźni, którzy według posiadanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, powinni być zatrudnieni na pełnym etacie w rzeczywistości byli jednak zatrudnieni na ¼ etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 500 zł brutto.  

W związku z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie. Wobec cudzoziemców zastosowano pouczenie, zaś ich pracodawcę ukarano mandatem karnym.

 

***

 

Straż Graniczna kładzie szczególny nacisk na zapobieganie naruszeniom przepisów prawa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Jedną z form takich działań, obok kontroli legalności zatrudnienia są cyklicznie prowadzone szkolenia dla osób zainteresowanych tą problematyką. Do prowadzenia przedmiotowych szkoleń obok Straży Granicznej angażuje się również inne podmioty, które w ramach swoich zadań mają styczność z pracującymi w naszym kraju cudzoziemcami i są to Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze starają się wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierających polski rynek pracy dla pracowników zza wschodniej granicy. Stanowi to bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy.

 

źródło i fot NOSG