29 maja 2024

Akredytacja i certyfikat Ministerstwa Zdrowia dla UPZ

Uczelnia Państwowa w Zamościu otrzymała akredytację i certyfikat Ministerstwa Zdrowia na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo I stopnia (studia licencjackie) na okres 5 lat. To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia w UPZ.

Oba dokumenty – decyzja Ministra Zdrowia o akredytacji i certyfikat – Uczelnia otrzymała w kwietniu br. O wadze i prestiżu związanymi z ich otrzymaniem mówi dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej w Zamościu.

– Pielęgniarstwo należy do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że jego wykonywanie jest określone przepisami prawa, zarówno europejskiego, jak i polskiego. W celu uzyskania pożądanych przez rynek pracy kwalifikacji zawodowych konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji pielęgniarek i pielęgniarzy przede wszystkim w ramach studiów pierwszego stopnia, jako baza do dalszego kształcenia zawodowego. Pielęgniarstwo jest jedynym kierunkiem studiów w Polsce i Europie, który podlega podwójnej akredytacji, tj. Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) – tłumaczy dr n. med. Beata Biernacka.

W wyniku przeprowadzonych dwóch wizytacji zespołu oceniającego Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. n. med. Ireny Wrońskiej oraz dr n. o zdr. Doroty Ogonowskiej, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu uzyskała akredytację na kształcenie na kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz rozpoczęcie kształcenia na studiach drugiego stopnia – magisterskich. Tym samym kierunek pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu spełnił wymagane kryteria oceny standardów kształcenia, co stanowiło podstawę do wnioskowania do Ministra Zdrowia o przyznanie Certyfikatów Akredytacyjnych na maksymalny okres, na jaki Komisja przyznaje certyfikat tj. okres 5 lat dla studiów pierwszego stopnia oraz na okres 4 lat dla studiów drugiego stopnia.

– Obie akredytacje są wyrazem spełnienia najwyższych standardów w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo. Wśród pozostałych atutów kształcenia na kierunku wymienia się m.in. nowoczesną bazę dydaktyczną, możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej UPZ, wykwalifikowaną kadrę ze znacznym doświadczeniem praktycznym oraz doskonały kontakt ze studentami. Powyższy sukces jest dla całego zespołu bodźcem do dalszego utrzymania, jak najwyższego poziomu działalności dydaktycznej przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz prowadzenia działalności naukowej – ocenia dr n. med. Beata Biernacka.

Obecnie w UPZ trwa rekrutacja także na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. Studia stacjonarne licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej w Zamościu są bezpłatne. Studia I stopnia (licencjackie) realizowane mogą być w systemie stacjonarnym, także weekendowym (bezpłatne). Kandydaci na studia magisterskie mają do wyboru studia w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym (płatne).

(info i fot. UPZ Zamość)


Zobacz też:

Tragiczny wypadek. Golf stanął w płomieniach, wewnątrz znaleziono zwęglone zwłoki – ZDJĘCIA

Tragiczny wypadek. Golf stanął w płomieniach, wewnątrz znaleziono zwęglone zwłoki – ZDJĘCIA