Akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej

Do sądu skierowano akt oskarżenia dotyczący 13 mężczyzn w wieku od 33 do 74 lat, mieszkańców województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz śląskiego, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem przez granicę polsko – ukraińską znacznych ilości wyrobów tytoniowych.

Reklamy

Wydział V Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia w sprawie o sygn. Ap V Ds. 37/09/s. Akt oskarżenia dotyczy 13 mężczyzn w wieku od 33 do 74 lat, mieszkańców woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz śląskiego, którzy w okresie od 30 czerwca 2004 r. do 14 czerwca 2009 r. działali w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem przez granicę polsko ukraińską znacznych ilości wyrobów tytoniowych. Czynności procesowe w tym postępowaniu przygotowawczym były prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

W okresie objętym postępowaniem, jak wynika z ustaleń śledztwa, łączna kwota uszczuplonych należności publicznoprawnych (cło i podatki)  wyniosła ponad 7.000.000 złotych.

Członkowie grupy wykorzystywali do działalności przestępczej 6 legalnie działających podmiotów gospodarczych – z których pięć było zarejestrowanych na jej członków, a w odniesieniu do ostatniego w skład grupy wchodził pełnomocnik właściciela.

Przemycane papierosy były ukrywane w opakowaniach / tzw. big bagach/ służących do transportu towarów masowych – glinki ceramicznej,  soli piasku a także naczyniach w których transportowano hurtowe ilości oleju roślinnego. Dokumenty handlowe przedstawiane polskim organom celnym nosiły oznaczenia nieistniejących lub nie prowadzących działalności podmiotów gospodarczych mających swoje siedziby na terenie Ukrainy. W przypadku części transakcji, w celu utrudnienia ustalenia faktycznego miejsca przetransportowania towaru przedstawiano dokumenty z treści których wynikało, że sprowadzone surowce były wywożone do innego kraju UE np. Słowacji.

Ponadto wobec 6 oskarżonych sformułowano zarzuty udziału w procederze prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 5.000.000 złotych.

Dwaj sprawcy pozostają pod zarzutami zorganizowania i kierowania działalnością tej przestępczej struktury.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karami od 5 do 10 lat pozbawienia wolności.


Info i fot. NOSG