14 kwietnia 2024

Aktywizacja zawodowa Twoją szansą

Hrubieszów

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywizacja zawodowa Twoją szansą”.W ramach projektu oferujemy bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe oraz staże.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
· osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, długotrwale bezrobotne, zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu 6 mies. przed przystąpieniem do projektu);
· zameldowane na terenie województwa lubelskiego
· kobiety (w tym wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy), po 45 roku życia
· osoby do 25 roku życia
· osoby niepełnosprawne
· osoby z terenów wiejskich
Twoje szanse na udział w projekcie zwiększają się, jeśli skończyłaś 45 lat!!!

W ramach projektu oferujemy dwie ścieżki rozwoju zawodowego:
Bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe:
Organizator obsługi turystycznej z j. angielskim (150 h) – planowany termin rozpoczęcia kursu: pierwszy kwartał 2011 r.
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera (140 h) – planowany termin rozpoczęcia kursu: drugi kwartał 2011 r.
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (150 h) – planowany termin rozpoczęcia kursu: trzeci kwartał 2011 r.
Bezpłatne usługi doradcze i staże.

Uczestnikom zapewniamy dodatkowo:
materiały szkoleniowe i promocyjne, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, ubezpieczenie NW, pokrycie kosztów badań lekarskich, stypendium szkoleniowe/stażowe, wyżywienie, zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu szkolenia

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Lokalnym Ośrodku Doradczo-Szkoleniowym w Hrubieszowie:
Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny,
Pl. Wolności 15, tel./fax: 84 696 54 77
oraz na stronach internetowych
www.fundacja.lublin.pl
www.efs.gov.pl