29 lutego 2024

Archeolodzy w Brodzicy

13 lipca 2007 r. w Brodzicy pojawiła się ekipa młodych, wesołych ludzi, którzy budząc ciekawość mieszkańców wsi zaczęli kopać jakiś dziwny rów wzdłuż torów wąskotorówki. Okazało się, że są to archeolodzy.

Reklamy

Archeolodzy wyjaśnili, że idący przez Brodzicę gazociąg przebiegał będzie przez obszar chroniony przez konserwatora zabytków. Blisko 270 metrów rur z gazem przebiegać będzie w miejscu, gdzie mogą znajdować się wykopaliska archeologiczne. Przepisy regulujące budowę gazociągów nakładają obowiązek zbadania takich obszarów przez archeologów.

Reklamy

Specjaliści warstwa po warstwie analizowali zawartość ziemi w wykopalisku. Archeolodzy odkryli tam kilkanaście jam gospodarczych a w nich m.in. grób 4 osób ułożonych w nietypowy sposób (być może pochowano ich razem w skrzyni), kościec krowy, gliniane naczynia, narzędzia z kamieni.

Ile lat mają odkryte rzeczy – wyjaśni szczegółowa analiza w laboratorium, wstępnie szacuje się, że wykopaliska te mają ok. 4000 lat. Po zbadaniu eksponaty te najprawdopodobniej trafią do Muzeum w Hrubieszowie.

Prace archeologów będą trwać do 15 sierpnia br.

tekst i zdjęcia:
www.brodzica.info >>

zobacz zdjęcia >>