12 kwietnia 2024

Śladami Gotów

Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” – Lokalna Grupa Działania, serdecznie zaprasza na Biesiadę Archeologiczną kończącą realizacje projektu „Śladami Gotów” – Pradzieje Ziemi Hrubieszowskiej Elementem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, która odbędzie się dnia 11 sierpnia 2007 o godzinie 14:00 w miejscowości Masłomęcz.

W ramach biesiady nastąpi prezentacja „Szlaku Gockiego” oraz otwarcie „Chaty Gotów”. Biesiada jest współorganizowana przy udziale Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, Wójta Gminy Hrubieszów oraz Sołectwa Wsi Masłomęcz.

Program konferencji:

1. Otwarcie konferencji i wystąpienia:
– Jan Mołodecki Wójt Gminy Hrubieszów
– Tomasz Zając Prezes LGD – informacja z realizacji projektu „Śladami Gotów” – Pradzieje Ziemi Hrubieszowskiej Elementem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

2. Wystąpienie:
– prof. dr hab. Andrzej Kokowski, Instytut Archeologii UMCS „Naszych 30 powodów do naszej dumy – czyli udało nam się!”

3. Wręczenie „Lauru Masłomęckiego”

4. Wystąpienie:
– Jerzy Krzyżewski – Prezes Zarządu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego – „TRH i archeologia – czyli jak kształtujemy regionalną świadomość”.

5. Prezentacja „Szlaku Gockiego” – otwarcie „Chaty Gotów”.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Zakończenie konferencji – wspólne biesiadowanie.

Dodatkowe informacje:
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl
www.lgdhrubieszow.pl >>