17 kwietnia 2024

Będą płatne praktyki dla studentów PWSZ w Zamościu!

Płatne praktyki dla studentów PWSZ w Zamościu? To jest możliwe! Wszystko za sprawą nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości”, działanie 6. pn. Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych.

 

Proponowany program jest rozwiązaniem systemowym, które umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie płatnych praktyk dla studentów państwowych wyższych szkół zawodowych. Dzięki temu działaniu zostanie stworzony ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w państwowych wyższych szkołach zawodowych. Przewidziana kwota na realizację tego działania to ok. 136 mln zł.

W myśl programu dzięki wprowadzonym zmianom studenci tych uczelni zostaną lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto na polskich uczelniach zostanie podniesiona jakość kształcenia, a także zwiększy się znaczenie polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

Jak mówi minister Lena Kolarska-Bobińska: Szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Europa i świat, szukają najlepszych rozwiązań, żeby podnosić jakość kształcenia i jak najlepiej przygotować absolwentów do potrzeb rynku pracy. Polska potrzebuje „Uczelni przyszłości”, które będą kształcić twórczych obywateli otwartych na nowe wyzwania rynku pracy i zmieniające się otoczenie.

Zamojska PWSZ będzie beneficjentem tego 3-letniego projektu. Pieniądze przekazane zostaną dla PWSZ bez konkursu, gdyż właśnie do takich uczelni skierowane jest to zadanie.

 

MGN

Fot. Katarzyna Woch

„Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka” 2015, nr 7 (71), s. 1