Betlejemskie Światełko Pokoju

We wtorek, na granicznym moście w Zosinie, doszło do przekazania przez naszych Harcerzy stronie ukraińskiej Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Reklamy

W uroczystości wzięli udział Harcerze, dzieci i wychowawcy ze szkół podstawowych w Kryłowie, Mirczu, Mienianach i Sachryniu. Towarzyszyli im odpowiedniej rangi oficjele ze Starostą Powiatu i wice Burmistrzem we własnych osobach oraz przedstawiciele hrubieszowskiego duszpasterstwa.

Światło zostało przekazane parafii Św. Anny we Włodzimierzu i Harcerzom z Łucka, którym również towarzyszyły ukraińskie władze samorządowe.

Odprawiono krótkie modlitwy w języku polskim i ukraińskim. Przemówiły Władze. Podzielono się wreszcie, nie bez wylewności zresztą i serdeczności tradycyjnym opłatkiem.

Choć było zimno, a zwyczaj ten ma dopiero dwa lata, to jest na tyle sympatyczny i w tych trudnych czasach jednoczący ludzi, że kontynuowanie go byłoby ze wszech miar wskazane.

W końcu budowanie tradycji trzeba od czegoś zacząć.

zobacz fotki >>

zobacz film >>