29 maja 2024

Czy znam swój region?

KONKURS!

Katolickie Radio Zamość, Zamojskie Towarzystwo Turystyki Górskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu wiedzy o „małych ojczyznach” pod nazwą „Czy znam swój region?”

Przewodnicy turystyczni przygotowali 14 pytań dotyczących historii, kultury i przyrody powiatów: Biłgoraj, Hrubieszów, Lubaczów, Tomaszów Lubelski i Zamość. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i odesłanie odpowiedzi na adres organizatora.

Konkurs będzie trwał do 17 października 2011 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi 20 października w czwartek o godzinie 17:10 w programie Skarby Zamojszczyzny/Podróże dalekie i bliskie na antenie Katolickiego Radia Zamość.

Odpowiedzi na pytania można przesyłać na adres:

Katolickie Radio Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość

lub

lukaszkot@poczta.onet.pl

Proszę podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Koordynatorem konkursu jest Łukasz Kot (Katolickie Radio Zamość) 505 103 828.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Hrubieszowie, Lubaczowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Pytania konkursowe:

1. Powiat biłgorajski ma swój partnerski rejon korecki na Ukrainie. Biłgoraj znany jest z wyrobów sitarskich. Z jakich wyrobów znana jest stolica partnerskiego rejonu koreckiego?

2. W powiecie tomaszowskim znajduje się najwyżej położone nad poziomem morza miejsce w całym województwie lubelskim. Jak się to miejsce nazywa i jaką ma wysokość?

3. W powiecie hrubieszowskim znajduje się położony najdalej na wschód punkt Rzeczpospolitej Polskiej. Podaj nazwę miejscowości i współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) tego miejsca?

4. W jednym z rezerwatów przyrody (stepowym) w powiecie zamojskim można spotkać roślinę wpisaną do „czerwonej księgi roślin”, o nazwie dziewięćsił popłocholistny. Jej motyw graficzny jest symbolem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Proszę podać nazwę tego rezerwatu i na terenie jakiej gminy jest położony?

5. W jednym z kościołów w miejscowości powiatu lubaczowskiego możemy modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Tartakowskiej z Tartakowa na Sokalszczyźnie. Jaka to miejscowość?

6. Podaj przynajmniej dwa produkty (składniki) z których wyrabiany jest piróg biłgorajski.

7. Na terenie powiatu tomaszowskiego mają m.in. swoje źródła rzeki: Sołokija, Huczwa, Wieprz, Potok Łosiniecki. Jakimi większymi rzekami wody tych tomaszowskich rzek spływają do MORZA BAŁTYCKIEGO?

8. W jakiej miejscowości znajdziemy nazwy ulic lub miejsc takich jak: Sutki, Kozacki Róg, Tatarska Góra?

9. Podaj nazwy rezerwatów faunistycznych w powiecie zamojskim gdzie chroniony jest przysłowiowy „śpioch”?

10. Jakiego rodzaju wody mineralne są podstawą rozwoju Horyńca Zdroju w powiecie lubaczowskim?

11. Podaj nazwy trzech miejscowości regionu zamojskiego w których kiedyś funkcjonowały cukrownie?

12. Podaj nazwiska przynajmniej trzech Prymasów Polski związanych swym życiem i działalnością z terenami naszej diecezji?

13. Hutków, Hutki, Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Stara Huta, Hucisko, Paary, Skwarki (Susiec), Rybnica, Hamernia i inne miejscowości. Co łączy w swojej nazwie te miejscowości?

14. Jakie zjawisko geologiczne łączy rezerwaty krajobrazowe położone w strefie krawędziowej Roztocza: Nad Tanwią, Czartowe Pole, Szum? Jakie rzeki płyną przez te rezerwaty?

Pytanie dodatkowe!

Odpowiedź nieobowiązkowa!
Osoby, które odpowiedzą na to pytanie będą walczyły o dodatkową nagrodę konkursową!

15. Podziel się ciekawostką, zasłyszaną legendą, opowieścią, opisem miejsca lub zdarzenia, którego byłeś/byłaś świadkiem. A może posiadasz ciekawe zdjęcie lub film związany z Zamojszczyzną! Prześlij nam a weźmiesz udział w losowaniu dodatkowej nagrody.

Nagrody będą do odebrania w Biurze Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamość od poniedziałku do piątku od 9 do 15.

Pytania konkursowe również na
www.radiozamosc.pl lub www.krz.pl