Dawne Życie Mieszkańców Hrebennego

HrubieszówHrebenne, gmina Horodło

Reklamy

Stowarzyszenie Ekorozwoju i Promocji Wsi Hrebenne od 07.08.2009 do 04.10.2009 r. realizuje projekt „Dawne Życie Mieszkańców Hrebennego – Promocja i Odtwarzanie Dziedzictwa Kulturowego”.

Środki do realizacji projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ich wartość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł. W niedzielę 23.08.2009 r. o godzinie 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej odbyła się konferencja otwierająca projekt, podczas której została zaprezentowana miejscowość pod względem jej zasobów historycznych, a także omówiono tematykę warsztatów.

Już od poniedziałku 24.08.2009 r. od godz. 16.30 przy budynku Szkoły Podstawowej w Hrebennem rozpoczynają się szkolenia m. in. z wyrobu strojów, ozdób, tkactwa, dawnego gotowania czy też garncarstwa. Organizatorzy już dziś zapraszają na Biesiadę Podsumowującą projekt (04.10.2009 r.), która będzie eksponowała cykl odbytych szkoleń.

Poniżej szczegółowy harmonogram cyklu szkoleń:
1. Szkolenie z zakresu wyrobu strojów 24.08.2009 r. – 26.08.2009 r.
2. Szkolenie z zakresu gastronomicznego 27.08.2009 r. – 28.08.2009 r.
3. Szkolenie z zakresu tkactwa 31.08.2009 r. – 02.09.2009 r.
4. Szkolenie z zakresu obróbki skór 03.09.2009 r. – 04. 09.2009 r.
5. Szkolenie z zakresu wyrobu ozdób 07.09.2009 r. – 08.09.2009 r.
6. Szkolenie z zakresu obrzędowości 09.09.2009 r. – 11.09.2009 r.
7. Szkolenie z zakresu garncarstwa 14.09.2009 r. – 25.09.2009 r.

info
UG Horodło

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009