23 maja 2024

Dofinansowanie projektów Gminy Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

W ostatnim czasie Gmina Hrubieszów pozyskała z zewnętrznych źródeł kwotę 1.685.079,00 zł jako dofinansowanie realizacji dwóch projektów – budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Mieniany, Czumów, Ślipcze i Gródek oraz chodnika w Moniatyczach.

***

Gmina Hrubieszów pozyskała z zewnętrznych źródeł kwotę 1.685.079,00 zł jako dofinansowanie realizacji dwóch projektów:

1.
Wniosek pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowościach Mieniany, Czumów, Ślipcze i Gródek” został zamieszczony na liście operacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W praktyce oznacza to przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości: 1.584.879,00 zł. Całkowita wartość operacji: 3.185.321,66 zł. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie niemal 44 km sieci wodociągowej i ponad 10,6 km przyłączy wodociągowych oraz podłączenie do wodociągu 290 gospodarstw w czterech miejscowościach. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji, której zakończenie przewidziano na listopad 2010 r.

2.
Wniosek pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 111142 L w m. Moniatycze, km 0+003.00 ÷ 0+489.00” został zamieszczony na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2010 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (tzw. Schetynówki) na drogi gminne. Oznacza to w praktyce zapewnienie przyznania dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji, czyli 100.200,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 200.500,00 zł. Przewiduje się wybudowanie odcinka chodnika o łącznej długości 486 m i szerokości 1,65 m w miejscowości Moniatycze. Początek odcinka zaprojektowano od skrzyżowania z drogą powiatową (centrum miejscowości), a zakończenie zlokalizowane będzie na wysokości ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach. Partnerami projektu są: Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego (wkład finansowy w wysokości 2.000,00 zł) oraz Rzymsko-Katolicka Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach (użyczenie gruntu pod budowę).
Zgodnie z zasadami Programu przetargi na realizację inwestycji muszą zakończyć się do końca marca 2010 r. W związku z powyższym przewidywany termin zakończenia budowy chodnika w Moniatyczach ustalono na lipiec 2010 r.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009