22 maja 2024

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Hrubieszów Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie we wtorek 31 marca 2009 r. ogłosi konkursy na dotacje dla przedsiębiorców. Tym razem ponad 60 mln złotych zostanie przeznaczone na wsparcie rozwoju nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 2 lat.

Do tych przedsiębiorców skierowane jest Działanie 1.1 „Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw”.

W ramach konkursu przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie finansowe w wysokości od 15 do 500 tys. zł (można uzyskać nawet do 70% dofinansowania). Z dotacji wykluczona jest działalność handlowa.

Dofinansowanie można uzyskać na: wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju firmy, modernizację środków produkcji, wprowadzenie nowych usług i produktów na rynek, na zakup nieruchomości i roboty budowlane.

Konkurs będzie trwał od 31 marca do 14 maja 2009 r.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa wraz z wytycznymi dla wnioskodawców w ramach I i II Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 są dostępne na stronie internetowej www.lawp.lubelskie.pl >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009