14 kwietnia 2024

Pytania konkursowe nr 45 i 46

HrubieszówHrubieszów

Przedstawiamy kolejne pytania w konkursie: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”.

Pytania konkursowe: „Historia i dzień dzisiejszy powiatu hrubieszowskiego”

30.03.2009 r.

45. W którym roku Mikołaj Ostroróg założył w Kryłowie pięcioklasowe gimnazjum
kalwińskie?

46. W którym roku miał miejsce ostatni napad Tatarów na miasto Hrubieszów i kto
rozprawił się z nimi?

Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2009 r. na adres
e-mail: pbp@pbphrubieszow.pl

lub
e-mail: pbphrub@wp.pl

***

REGULAMIN KONKURSU >>