22 maja 2024

Zjazd szkół Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HrubieszówWarszawa

W dniu 25 marca 2009 r. delegacja Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu wzięła udział w pierwszym dniu uroczystości 10-lecie istnienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W skład delegacji weszli:
Józef Czerniak – dyrektor, Agnieszka Marciniuk – pedagog, Paula Nowosad – uczennica (I miejsce od dwóch lat w szkolnym konkursie wiedzy o Patronie), Pukaluk Danian – uczeń (najwyższa średnia ocen w szkole na półrocze).

Spotkanie 100 szkół noszących im. Prymasa Tysiąclecia odbyło się 25 marca br. w dniu pamiętnej rocznicy nominacji ks. S. Wyszyńskiego na biskupa lubelskiego, w nowo wybudowanym campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wójcickiego 1/3.

W trakcie spotkania wszystkie szkoły obdarowane zostały kompletami VII Dzieł Zebranych kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Program spotkania objął: powitanie gości, świadectwo Rektora UKSW prof. dr hab. ks. Ryszarda Rumianka o Prymasie Tysiąclecia, prezentację Dzieł Zebranych kard. S. Wyszyńskiego – Iwona Czarcińska, wręczenie obecnym szkołom kompletu dotychczas wydanych 7 tomów Dzieł Zebranych, spotkanie młodzieży z przedstawicielami studentów połączone ze zwiedzaniem uczelni, spotkanie przy grobie kard. S. Wyszyńskiego oraz modlitwę o beatyfikację.

Info i foto
Gimnazjum w Mirczu

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009