22 czerwca 2024

Dzień Seniora w Stefankowicach

7 października Rady Sołeckie wsi Stefankowice i Stefankowice Kolonia oraz Koło Gospodyń Wiejskich zrzeszające panie z obu wsi – zorganizowali Dzień Seniora.

Reklamy

Na spotkanie przybyli najstarsi mieszkańcy obu miejscowości oraz zaproszeni goście, wśród których byli: wójt gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki; przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczuk; przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie – Irena Czerwińska; przewodnicząca Rady Kobiet Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim, a zarazem członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego – Danuta Kozłowska oraz Danuta Kloc – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach, współorganizator spotkania.

Część artystyczną stanowiły skecze, piosenki, wiersze oraz kabaret w wykonaniu członkiń KGW, przygotowane pod kierownictwem Janiny Olszak.

Reklamy

Seniorów obdarowano kwiatami oraz wiązankami najserdeczniejszych życzeń.

Dla organizatorów Dnia Seniora, Wójt Gminy Hrubieszów oraz Przewodniczący Rady Gminy przyznali nagrodę finansową z przeznaczeniem na dalszą działalność.

Reklamy

(-) Jan Mołodecki
Wójt Gminy Hrubieszów