Ferie w Werbkowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach podczas Ferii Zimowych organizował Projekt DŻUNGLA, których koordynatorem był Marcin Nowakowski.

Reklamy

W projekcie uczestniczyło 70 dzieci z Gminy Werbkowice. W czasie zajęć dzieci uczyły się tańca, śpiewu, prowadzone były zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Uczestnicy codziennie otrzymywali słodki poczęstunek.

Projekt zakończył się Balem w Dżungli, w którym uczestniczyło ok. 150 dzieci i młodzieży. 22 stycznia 2008 roku w GOK dzieci uczestniczyły w widowisku Miś Puszatek w cyklu Teatr ART.- Re z Krakowa. Wszystkim uczestnikom Ferii dziękujemy za zabawę oraz życzymy samych szóstek w szkole.

zdjęcia >>

tekst i foto
GOK Werbkowice

***

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „SZANSA” w ramach współpracy z Urzędem Gminy Werbkowice, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach oraz Samorządową Jednostką Oświaty w Werbkowicach zorganizowało wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Werbkowice.

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży odbył się na obiektach Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego oraz Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach w dniach od 14 stycznia 2008 roku do dnia 25 stycznia 2008 roku.

W ramach programu ferii, organizowane były zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne, informatyczne, fotograficzne, gry planszowe, warsztaty, treningi psychologiczne oraz ćwiczenia praktyczne dla dzieci i młodzieży.

W zajęciach podczas ferii uczestniczyło ogółem ponad 600 osób, były to dzieci i młodzież reprezentujące wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja gminy Werbkowice. Każdego dnia organizator zapewniał uczestnikom napoje zimne i gorące, drożdżówki, pączki oraz bardzo smaczne obiady przygotowywane przez pracowników stołówki gimnazjum.

Integracyjnie, podczas 5 dnia ferii w zajęciach udział wzięły osoby niepełnosprawne reprezentujące Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach.

Jak było podczas całego przebiegu ferii pokazują zdjęcia wykonane przez uczestników oraz osoby niepełnosprawne. Miłym akcentem ferii było podziękowanie za pomoc i pracę w czasie ferii od dzieci i młodzieży dla personelu gimnazjum w postaci róży, co widać na załączonych zdjęciach.

zdjęcia >>

tekst i foto
UG w Werbkowicach