Konkursy Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Reklamy

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa, na wpieranie lub powierzenie, których mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego w roku 2008 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa z dniem 06 marca 2008 r.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie znajduje się w Uchwale Zarządu Powiatu nr 93/2008 r. z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r.

więcej >>