Fundacja Pamięci Ofiar Niemieckiej i Sowieckiej Okupacji

HrubieszówZamość

Reklamy

Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie ma za zadanie przygotowanie podwalin organizacyjno-prawnych dla Fundacji, która zajmie się już realizacją idei budowy Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych”.

Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, jak to podkreślaliśmy zaraz po jego powołaniu w dniu 16 marca br. jest tworem przejściowym, który ma za zadanie przygotowanie podwalin organizacyjno-prawnych dla Fundacji, która zajmie się już realizacją naszej idei, czyli budową Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych”. Przez te ponad dwa miesiące swego działania Komitet spełnił swoją funkcję – rozpropagował ideę w kraju i poza jego granicami, skutecznie zainteresował ideą samorządy Zamojszczyzny, a także stworzył podstawy do powołania w pierwszych tygodniach czerwca Fundacji Pamięci Ofiar Niemieckiej i Sowieckiej Okupacji, która zajmie się budową Centrum. Stosowne uchwały i oficjalne stanowiska popierające naszą ideę przekazały nam następujące samorządy: Skierbieszów, Stary Zamość, Biszcza, Obsza, Jarczów, Księżpol, Łabunie, Rada Powiatu w Biłgoraju, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Rada Miasta Zamość, Rada Powiatu Zamojskiego oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie inne samorządy z terenu Zamojszczyzny przekażą nam uchwały popierające utworzenie na Zamojszczyźnie Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych”. Ponadto, pragniemy poinformować, iż dotychczas otrzymaliśmy ponad 1500 podpisów popierających w/w inicjatywę, także spoza naszego regionu, np. z Gdyni.

Zgodnie z projektowanym statutem Fundacji jej celem zasadniczym będzie upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej martyrologii Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej, w tym w szczególności ofiar zorganizowanej i brutalnej akcji wysiedleńczej przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta na Zamojszczyźnie w latach 1941-1943. Fundacja będzie miała za zadanie krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży i dorosłych. Ten cel Fundacja ma osiągnąć właśnie poprzez budowę i prowadzenie Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „CENTRUM WYSIEDLONYCH NA ZAMOJSZCZYŹNIE”, upamiętniającego miliony ofiar niemieckiego nazizmu, w tym w szczególności mieszkańców Zamojszczyzny. Cel Fundacji ma zostać także osiągnięty poprzez utworzenie przy „CENTRUM WYSIEDLONYCH NA ZAMOJSZCZYŹNIE” bazy dla naukowców prowadzących badania na temat losów Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej, w tym w szczególności spacyfikowanych i wysiedlonych mieszkańców Zamojszczyzny.

Pośród organów Fundacji znajdzie się Rada Programowa, której głos będzie decydujący jeśli chodzi o bieżące i dalekosiężne plany działalności fundacji. Właśnie do tej Rady Programowej zaprosimy przedstawicieli wszystkich samorządów, które już poparły i poprą w najbliższej przyszłości ideę utworzenia Centrum Wysiedlonych w stosownych uchwałach i stanowiskach. Do Rady Programowej pragniemy zaprosić także przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich i niepodległościowych działających na Zamojszczyźnie.

Chcemy również, by we władzach fundacji zasiadało jak najwięcej fachowców – historyków, prawników i ekonomistów – których kompetencje będą gwarantować powodzenie naszej idei. Mamy pełną świadomość tego, że działania Fundacji, jakkolwiek systematyczne i przemyślane, muszą być jednak także dość szybkie. Ostatnie dni pokazują, że polityka historyczna Niemiec nabiera rozpędu. Proces rehabilitacji Niemiec poprzez zrzucenie odpowiedzialności za II wojnę światową na inne kraje, w tym także na Polskę, proces, którego efektem ma być uczynienie z Niemców przesiedlonych z zachodnich terenów dzisiejszej Polski największymi ofiarami tej wojny, jest coraz bardziej czytelny. Niemiecka partia rządząca CDU domaga się potępienia wypędzeń. Słusznie, potępiamy wypędzenia dokonane przez niemieckiego okupanta na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej i dlatego właśnie powołujemy do życia Fundację, która zajmie się budową „CENTRUM WYSIEDLONYCH NA ZAMOJSZCZYŹNIE”.

***

Oświadczenie

Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie z oburzeniem przyjął apel środowisk chadeckich (CDU i CSU) żądających powszechnego potępienia tzw. „wypędzeń”. To co jeszcze niedawno dla niektórych wydawało się niemożliwe, na naszych oczach stało się bolesnym faktem. Teraz otwarcie żąda się potępienia wypędzeń i mówi o powrocie do tzw. „Vaterlandu”. Oczywiście o winie za wybuch wojny nie ma mowy. A co na to polski rząd? Oczekujemy od rządu premiera Tuska twardej, jednoznacznej reakcji na nowe żądania Niemców noszące wszelkie cechy prowokacji.

W tej sytuacji naszym obowiązkiem jest zwrócić uwagę rodaków na rosnące zagrożenie naszego narodowego bytu. To nie jest żadna nasza fobia. Tak, to prawda. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale z niepokojem obserwujemy jak dla Niemiec ważniejsze są dwustronne kontakty z Rosją niż z innymi państwami UE. Budzi to złe skojarzenia z przeszłością sprzed 80 i 70 lat oraz „paktowaniem” na zgubę Polski.

Żyją wśród nas jeszcze ludzie, którzy pamiętają tamte bolesne lata, za które nikt ich nie przeprosił. Wprost przeciwnie. Jesteśmy świadkami procesu odwracania przez Niemców roli agresora i ofiary.

Podczas okupacji nikomu nie przychodziły do głowy spekulacje, że to nie Niemcy strzelają do ludzi na ulicach, urządzają łapanki i publiczne egzekucje, tylko jacyś „naziści”. To wymysł ostatnich lat. Dziś mamy za to tzw. „wypędzenia” Niemców i żądania odszkodowań za poniesione przez nich „straty”.

Na lekcję historii zapraszamy obywateli dzisiejszych Niemiec na Zamojszczyznę, do 297 spacyfikowanych wiosek, do Zamojskiej Rotundy, do Bełżca, na wszystkie cmentarze II wojny światowej. Prawdziwa historia II wojny światowej w kontekście „wypędzeń” jest u nas-czekamy.

Niech Niemcy uderzą się w piersi w końcu poszukają prawdy u siebie.

Z wyrazami szacunku
Członkowie Tymczasowego Komitetu Budowy
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie

Hrubieszow LubieHrubie 2009