23 kwietnia 2024

Geneza Synodu Kościoła unickiego w Zamościu w 1720 roku

Z okazji 25-lecia diecezji zamojsko-lubaczowskiej Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza na spotkanie z dr. Jackiem Feduszką, starszym kustoszem, opiekunem działu Numizmatyki i Medali Muzeum Zamojskiego nt. „Geneza Synodu Kościoła unickiego w Zamościu w 1720 roku”.

 

Spotkanie odbędzie się 27.02.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu (wejście od podwórza).

Jacek Feduszka – historyk, numizmatyk, dr nauk humanistycznych (1998). Urodzony w Zamościu, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w Muzeum zamojskim. W 1990-94 radny miejski, pełnił także funkcję wiceprezydenta miasta (1992-93). Autor książek ,,Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego” (2002), ,,Przyłączenie Zamościa do Księstwa Warszawskiego w 1809 roku – wybór tekstów z XIX I XX wieku” (2009), ,,Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski” (2010). Autor scenariuszy wystaw muzealnych i artykułów m.in. w Tygodniku Zamojskim. Członek honorowy International Napoleonic Society.