18 kwietnia 2024

Gmina Hrubieszów: „Moja miejscowość, moich marzeń”

Pod takim tytułem odbył się gminny konkurs plastyczny w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”.

Pilotażowy projekt „Decydujmy razem” zakład wieloletnie działania mające na celu budowę mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej szczególnie w czterech obszarach: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. „Decydujmy razem” to projekt realizowany od 2010 roku w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. Z województwa lubelskiego uczestniczą gminy: Hrubieszów, Kraśnik, Turobin i powiat Krasnystaw.

Konkurs adresowany był do dzieci klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic z terenu gminy Hrubieszów. W procesie podejmowania decyzji ważny jest głos dzieci i młodzieży, dlatego poprzez konkurs zapytaliśmy Was drogie dzieci i droga młodzieży o Wasze zdanie, o Wasze marzenia, o to jak ma wyglądać każda z miejscowości naszej gminy. Prosiliśmy, abyście narysowali SWOJE marzenia.

Na konkurs wpłynęło 55 prac ze Szkół Podstawowych w: Husynnem, Mienianach, Moniatyczach, Stefankowicach, Ślipczu; Publicznych Szkół Podstawowych w Dąbrowie, Dziekanowie i Kułakowicach Trzecich; świetlic w Czerniczynie, Jankach, Koble, i Gminnego Gimnazjum w Moniatyczach.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący – Piotr Tarasiuk,
2. Członek Komisji – Jacek Fuchs,
3. Członek Komisji – Danuta Kloc
biorąc pod uwagę założenia konkursu – format pracy i technikę, samodzielność wykonania pracy, przedstawiony temat postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia.

 

Nagrody w kategorii kl. IV-VI otrzymują:

Agnieszka Frączek – SP w Husynnem, Laura Faron – SP w Husynnem, Aleksandra Berlicka – SP w Stefankowicach, Justyna Gągoł – PSP w Kułakowicach Trzecich, Aleksandra Kutera – Świetlica w Teptiukowie, Anna Ciężka – PSP w Dziekanowie, Kamil Kawka – SP w Moniatyczach.

 

Wyróżnienia w kategorii kl. IV-VI otrzymują:

Sara Kopiwoda – SP w Moniatyczach, Justyna Dąbrowska – PSP w Dąbrowie, Dominika Lesiuk – SP w Moniatyczach, Patrycja Kot – Świetlica w Jankach, Kinga Kwiatkowska – Świetlica w Czerniczynie, Patryk Weremij – SP w Husynnem, Małgorzata Feliksiak – PSP w Dziekaniowie, Oliwia Solarska – Świetlica w Czerniczynie, Marta Balcer – Świetlica w Jankach, Patrycja Usowska – SP w Moniatyczach, Dagmara Szymusiak – SP w Mienianach, Michał Kujawski – Świetlica w Koble, Alicja Kujawska – Świetlica w Koble, Katarzyna Kulczyńska – SP w Ślipczu, Barbara Kusiak – SP w Mienianach, Marcin Chmielewski – Świetlica w Koble, Dominika Boluk – SP w Ślipczu, Jakub Kuczyński – PSP w Dziekanowie, Agata Drzygało – SP w Ślipczu, Justyna Steciuk – SP w Mienianach, Julita Talarek – SP w Ślipczu, Aleksandra Małecka – Świetlica w Teptiukowie, Wiktoria Stępkowska – SP w Mienianach, Anna Mróz – SP w Stefankowiacach, Martyna Matuszewska – SP w Husynnem, Patrycja Jastrzębska – Świetlica w Stefankowicach.

 

Nagrody w kategorii gimnazjum otrzymują:

Magdalena Kutera – Świetlica w Teptiukowie, Patryk Balcer – Gminne Gimnazjum w Moniatyczach, Małgorzata Wypchła – Świetlica w Czerniczynie, Albert Gardyński – Świetlica w Teptiukowie.

 

Wyróżnienia w kategorii gimnazjum otrzymują:

Paulina Budzicka – Gminne Gimnazjum w Moniatyczach, Jakub Pirogowicz – Świetlica w Teptiukowie, Justyna Balcer – Gminne Gimnazjum w Moniatyczach, Kamil Jastrzębski – Gminne Gimnazjum w Moniatyczach, Diana Flak – Świetlica w Teptiukowie, Edyta Ufnal – Gminne Gimnazjum w Moniatyczach.

 

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Hrubieszów i Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, a finansowany w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”.

 

Info i foto: GOW w Wołajowicach

Na zdjęciu – praca Dagmary Szymusiak z SP w Mienianach.