23 maja 2024

Gmina Hrubieszów: Piknik Poetycki

3 kwietnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach (gmina Hrubieszów) odbył się Jubileuszowy, X Gminny Konkurs Sztuki Recytatorskiej im. Kazimiery Wiśniewskiej. W konkursie uczestniczyło 7 recytatorów z terenu powiatu hrubieszowskiego: Anna Wilczek, Krystyna Bucior, Krzysztof Puchacz, Czesława Hojda, Danuta Buryła oraz Barbara Marut i Paulina Kidyba w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkolna i osoby dorosłe.

Powołane Jury postanowiło przyznać nagrody wszystkim uczestnikom: przyznając dwie nagrody specjalne, w kat. I – (młodzież) Barbarze Marut a w kat. II – (dorośli) Krzysztofowi Puchaczowi.

Konkursowi towarzyszyło spotkanie literackie, w którym uczestniczyli poeci regionalni: Edward Hampel, Jolanta Wołk, Czesława Hojda, Janina Olszak, Małgorzata Skowron i Jan Polit. Swą obecnością spotkanie zaszczycił również Krzysztof Wiśniewski wraz z żoną Barbarą.

Tę część imprezy rozpoczęła Dorota Grzymała, asystent w dziale sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie prezentacją multimedialną ukazującą twórczość Kazimiery Wiśniewskiej.

Jubileuszowemu konkursowi towarzyszyło wydanie tomiku „Spotkanie z poezją regionalną”. Uczestnicy konkursu mogli również obejrzeć wystawę związaną z twórczością Kazimiery Wiśniewskiej oraz prac malarskich i rękodzieła Agnieszki Pawłowicz z Czerniczyna. Organizatorami tego poetyckiego pikniku byli: Biblioteka Publiczna w Czerniczynie, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach i Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.


Info: GOK Wołajowice (JF)