Mircze: W Ameryce będzie wodociąg…

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy w gminie Mircze przybędzie ponad 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (łącznie z przyłączami). Samorząd właśnie ogłosił przetarg na realizację kolejnego etapu inwestycji, rozpoczętej w ubiegłym roku. Większość środków na ten cel gmina pozyskała z funduszy unijnych.

Reklamy

W 2011 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w  północnej części Mircza. Prace są prawie zakończone, ale oficjalny odbiór kanalizacji i rozruch technologiczny oczyszczalni mają być sfinalizowane do końca czerwca. Ta część robót była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W lutym wójt Lech Szopiński podpisał umowę na dofinansowanie kolejnego etapu robót ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za te pieniądze ma być wybudowana nie tylko dalsza część kanalizacji w Mirczu, ale również sieć wodociągowa w Mirczu, Ameryce i  Marysinie. W tym etapie inwestycji powstanie prawie 7 kilometrów kanalizacji i  ponad 7 kilometrów wodociągu wraz z przyłączami.

Przetarg na wykonanie tych robót powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym miesiącu. Prace potrwają do końca września 2012 roku, a około 75 procent kosztów samorząd pokryje z PROW-u.


Info: UG Mircze