18 czerwca 2024

Gmina Hrubieszów: Zgłoś się do projektu „Kopalnia dobrych praktyk” – otrzymasz tablet. Nowy termin rekrutacji

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów zaprasza do zgłaszania się do udziału w projekcie „Kopalnia dobrych praktyk”. Do projektu mogą zgłaszać się pełnoletnie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Hrubieszów.

Reklamy

W poprzednich ogłoszeniach termin 30 września 2014 r. był błędem drukarskim. Chodziło o 2013 r.

W związku z błędem rekrutacja została przedłużona do 11 października 2013r.

 

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w:

Reklamy

1. Wizycie studyjnej w gm. Strumień pow. Cieszyn

2. Szkoleniu z obsługi tabletu i portalu „Kopalnia Dobrych Praktyk”

Reklamy

5. Szkoleniu z zakresu współpracy z dziennikarzami

6. Szkoleniu dla liderów.

 

Czas realizacji projektu: 1.09 2013 – 31.03.2014

Ilość uczestników: 40

 

Rekrutacja na podstawie zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów wyłoni osoby z największym doświadczeniem w działalności społecznej.

Uczestnicy szkoleń otrzymają tablety.

W czasie szkoleń zapewniamy ciepły posiłek.

 

Projekt ma na celu stworzenie lokalnych liderów w miejscowościach Gminy Hrubieszów, którzy będą aktywizować lokalną społeczność. Dodatkowo lider będzie umieszczał informacje z przeprowadzonych działań na portalu www.gminahrubieszow.pl

 

Formularz zgłoszeniowy jest do dostępny do pobrania na stronie www.gminahrubieszow.pl


Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w terminie do 11 października 2013 r. do GCI w Urzędzie Gminy Hrubieszów ul. Prusa 8 lub na adres e-mail psendecki@sendpol.pl

 

Formularz rekrutacyjny »