Gminny park w Szychowicach

Gmina Mircze jest już właścicielem podworskiego parku w Szychowicach. Akt notarialny o nieodpłatnym przejęciu prawie 3-hektarowej działki od Agencji Nieruchomości Rolnych podpisali w czwartek 15 września wójt Lech Szopiński i przedstawiciel agencji Grzegorz Kurczuk.

Reklamy

„Chociaż teren jest bardzo zaniedbany cieszymy się, że jest już własnością gminy, ponieważ to umożliwia nam staranie się o pieniądze na jego zagospodarowanie” – mówi wójt Lech Szopiński.

Samorząd chce, by szychowicki park był w przyszłości miejscem wypoczynku i rekreacji. Zamierza więc uporządkować drzewostan, oczyścić park z chwastów i krzaków, wykonać w nim alejki, ustawić ławki i zainstalować oświetlenie.

O środki na ten cel gmina zamierza się starać z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli je otrzyma, prace w parku planuje wykonać w przyszłym roku.

Również w PROW-ie samorząd będzie szukać pieniędzy na modernizację i adaptację zabytkowego budynku dawnej szkoły w miejscowości Prehoryłe. W przyszłości obiekt, wybudowany na początku XX wieku, ma być przeznaczony na świetlicę wiejską.

***

Źródło: www.ias24.eu