Gminny Przegląd Jasełek

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Gminny Przegląd Jasełek, dla szkół podstawowych oraz dziecięcych grup teatralnych z terenu gminy Hrubieszów, odbędzie się 14 stycznia 2009 roku w świetlicy w Cichobórzu. Rozpoczęcie przesłuchań o godz. 9.00.

Celem przeglądu jest:
– kultywowanie i upowszechnianie bogatych tradycji obrzędowych,
– stworzenie możliwości do prezentacji dokonań artystycznych,
– wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów, animatorów działalności kulturalnej,
– wzajemna inspiracja do twórczej zabawy w teatr.

Organizatorem konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach.

Hrubieszow 2009-01-09

info
UG Hrubieszów