22 lipca 2024

Harcerstwo dziś – czy to możliwe?

HrubieszówHusynne

Reklamy

15 Drużyna Harcerska działająca przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem oraz Komenda Hufca Hrubieszów mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na I Spotkanie Harcerskie.

***

Reklamy

Skończyłeś 18 lat (jesteś młody duchem), interesujesz się harcerstwem – to spotkanie jest dla Ciebie.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2009 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Husynnem. (W związku z koniecznością przygotowania materiałów wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30 października 2009.)

Reklamy

Dla osób chętnych do założenia drużyny, w drugiej części spotkania odbędzie się szkolenie dla drużynowych ZHP prowadzone przez przedstawiciela chorągwi lubelskiej.

Kontakt:

Pytania do phm. Monika Wołos, tel. 0501020094, literkax@poczta.onet.pl
SP Husynne, tel. 084-6951768, szkolahusynne@wp.pl,
15 DH ZHP Husynne wesolelekrasnale@op.pl
Komenda Hufca Hrubieszów tel. 084-6964745

***

Program spotkania „Harcerstwo dziś – czy to możliwe?”
1. Powitanie zebranych.
2. Przedstawienie programu spotkania.
3. Założenia statutowe, zmiany w ZHP.
4. Hufiec Hrubieszów opis funkcjonowania i możliwych działań.
5. Dyskusja.
6. Kurs na drużynowego prowadzony przez przedstawiciela z Chorągwi Lubelskiej.

ZAPRASZAMY !!!!

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009