Hindusi z fałszywymi hiszpańskimi dokumentami

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Hrebennego, zatrzymali podczas odprawy granicznej dwóch obywateli Indii, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe dokumenty.

Reklamy

 

13 kwietnia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, stawili się 48 i 38 – letni obywatele Indii.

W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG, dostrzegł nieprawidłowości w dokumentach przedstawionych do odprawy i postanowił wnikliwie je zbadać. Podejrzenia funkcjonariusza znalazły odzwierciedlenie podczas szczegółowych badań dokumentów. Okazało się bowiem, iż podróżni posługiwali się fałszywymi, hiszpańskimi dokumentami pobytowymi.

Mężczyźni zostali zatrzymani, zaś w sprawie wszczęto postepowanie przygotowawcze. Po przeprowadzeniu względem nich czynności procesowych i administracyjnych zostali oni przekazani służbom granicznym Ukrainy.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili od początku roku prawie 200 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.

 

(źródło i fot. NOSG)