Inicjatywy lokalne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

HrubieszówZamość

Reklamy

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu zaprasza na Spotkanie informacyjne „Inicjatywy lokalne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”, które odbędzie się 31 maja br. w godz. 9.00 – 14:00 w LUW Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, sala konferencyjna „A”.

Celem spotkania będzie omówienie Planów Działań 7.3 i 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wytycznych wymaganych w aplikowaniu o środki z PO KL oraz przedstawienie „dobrych praktyk EFS” realizowanych projektów w ramach inicjatyw lokalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego ( dostępny na stronie www.zamosc@roEFS.pl) na adres e-mail: roefs.zamosc@fundacja.lublin.pl lub fax.: 84 627 18 32.

PROGRAM SPOTKANIA:

9 00 – 9 15
Rejestracja uczestników

9 15 – 9 30
Otwarcie spotkania; powitanie uczestników, prezentacja programu
Marian Gil – Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

9 30– 1000
Omówienie Planów Działań: 7.3 i 9.5 POKL
Magdalena Kurdzielewska – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

10 00 – 11 00
Prezentacja „dobrych praktyk EFS”:
Działanie 7.3 ”Być razem” – Teresa Tkaczyk, Urząd Gminy Komarów Osada,
Działanie 7.3 „Aktywnie w przyszłość”- Krzysztof Mierkiewicz, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny,
Działanie 7.3 „ Ja Ty My i Oni integracja wielopokoleniowa”, Barbara Wojciechowska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „ Podaj dłoń” w Józefowie,
Działanie 9.5 ”Kulturalna Konfederacja Tyszowiecka”- Grzegorz Piliszczuk, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach

11 00 – 11 15
Przerwa kawowa

11 15 – 11 45
Modele aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL- kryteria strategiczne w konkursach w Działaniach 7.3 i 9.5
Ewa Piwko-Witkowska – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

11 45– 12 15
Partnerstwa w ramach POKL
Anna Łukiewicz – Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

12 15– 12 45
Dobre praktyki partnerstwa lokalnego w Gminie Trzeszczany – Damian Szaruga i Justyna Krawczyk, Stowarzyszenie „Kamienie Milowe” w Trzeszczanach

12 45– 1315
Zasady horyzontalne w projektach POKL
Jarosław Maluha – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

13 15– 13 30
Pytania, dyskusja

13 30– 14 00
Poczęstunek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu
przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Fundacji Aktywności Obywatelskiej
ul. Partyzantów 3 p.27,
22-400 Zamość, tel. 084 627 11 81
e-mail: info_zamosc@roEFS.pl
www.zamosc.roEFS.pl