22 maja 2024

Interpelacja posła Zawiślaka w sprawie planów likwidacji torów i połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie

PKP PLK planuje docelowo likwidację 4 tys. km obecnych linii kolejowych. Wśród nich są takie odcinki jak: Zamość – Hrubieszów, Zwierzyniec – Hrebenne, Hrebenne – Muniny, Chełm – Włodawa. Interpelacja poselska posła Sławomira Zawiślaka w sprawie.

Szanowny Pan

Sławomir Nowak

Minister Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

 

Interpelacja poselska

w sprawie planów likwidacji torów kolejowych i połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie i w Polsce Wschodniej

 

Niedawno do polskiej opinii publicznej dotarła informacja o planach PKP PLK, dotyczących docelowej likwidacji 4 tys. km obecnych linii kolejowych. Rewelacje te jak podają media wydaje się, że potwierdzają wypowiedzi wiceministra Andrzeja Massela udzielony portalowi rynek-kolejowy.

Najbardziej poszkodowaną częścią Polski w wyniku przeprowadzenia  tej operacji będzie najprawdopodobniej wschodnia część naszego kraju, w tym Lubelszczyzna. Mieszkańcy tego regionu Polski martwią się już dziś o zabezpieczenie funkcjonowania istniejących jeszcze nielicznych połączeń – tak osobowych, jak i towarowych – bowiem oprócz utraty dla regionu zdolności komunikacyjnych grozi jego mieszkańcom przecież także zapewne redukcja miejsc pracy na kolei. W ślad za w/w działaniami zapewne może już w grudniowym rozkładzie jazdy pociągów zniknie wiele połączeń kolejowych.

Niepokój udzielił się także, a może przede wszystkich mieszkańcom Zamojszczyzny, środowiskom kolejarskim i części samorządowców. Wszyscy oni liczyli bowiem i liczą na nie tylko zachowanie coraz popularniejszych obecnie istniejących połączeń kolejowych. Są zainteresowani także utworzeniem nowych połączeń w tym np. połączenia kolejowego pomiędzy Zamościem i Hrubieszowem. Wszyscy w/w liczą także na to, że koleją będzie można sprawnie dojeżdżać do wszystkich regionów kraju, w tym do Krakowa, gdzie studiuje znaczna część naszej młodzieży.

Informacje o likwidacji nawet 4 tyś. km torów kolejowych te nadzieje mocno podważają tym bardziej, że wśród wymienianych  likwidowanych linii kolejowych są takie odcinki jak : Zamość- Hrubieszów 9 62 km), Zwierzyniec- Hrebenne ( 61.5), Hrebenne- Muniny/ Jarosławia ( 80 km), Chełm- Włodawa itp.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Które z  linii  kolejowych na Lubelszczyźnie zostaną zlikwidowane przez PKP PLK?

Czy planowana jest w najbliższych rozkładach jazdy likwidacja połączeń kolejowych łączących miasta Lubelszczyzny z resztą Polski  ? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie.

Jaka jest przewidywana skala redukcji zatrudnienia na kolei w związku z planami likwidacji części torów kolejowych?

Ilu kolejarzy województwie lubelskim, w tym w szczególności w Zamościu i w byłym województwie zamojskim może spodziewać się zwolnienia z pracy lub ograniczenia wymiaru czasu pracy?

Czy w planach jest również likwidacja przewozów towarowych na trasach biegnących przez Lubelszczyznę, w tym w szczególności przez Zamość i byłe województwo zamojskie?

 

Warszawa, 10.10.2012 r.

Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP                                                                 

Klub Parlamentarny PiS