Inwestycje w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

Urząd Gminy w Mirczu informuje, że w I i II kwartale 2009 roku w Gminy Mircze zostało przebudowanych i zmodernizowanych ponad 7 kilometrów dróg gminnych i dojazdowych. Na tym odcinku położono nowy asfalt.

1. Modernizacja – Wiszniów 500 mb (szerokość 5m), Szychowice 750 mb.

2. Przebudowa – Mircze (600 mb), Modryń Kolonia (500 mb), Marysin (400 mb), Kryłów (160 mb), Prehoryłe (450 mb), Górka – Zabłocie (200 mb), Tuczpy (350 mb), Mołożów Kolonia (400 mb), Miętkie – Andrzejówka (365 mb), Miętkie Kolonia (350mb), Borsuk – Andrzejówka (400 mb), Modryniec (600 mb), Stara Wieś (600 mb, szerokość 5 m).

3. Droga do mostu przez rzekę Bug w Kryłowie oraz parkingu przy moście.

Została również podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie remontu mostu na rzece Bug w Kryłowie.

1. Most: 619.434,61 zł.

2. Drogi Modernizacja: 1250 mb za 189.806,38 zł.

3. Drogi Przebudowa: 5375 mb za 696.961,60 zł.

4. Droga do mostu: 175 mb i parking za 105.383,60 zł

OGÓLNIE DROGI : 7800 mb za 992.151,58 zł.

MOST za 619.434,61 zł. z tej kwoty ok. 500 000,00 zł. zostanie przekazane jako pomoc z MSWiA na usuwanie skutków powodzi.

RAZEM: 1. 611.586,19 zł.

info
UG Mircze

Hrubieszow LubieHrubie 2009