„Jedność Hrubieszowska” nr 3/ 2009

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

To tytuł bezpłatnego pisma – gazety, którą wydaje Samorząd Gminy Hrubieszów cieszącego się dużym powodzeniem wśród mieszkańców tej Gminy. Nakład 1350 egzemplarzy, wydawca GOK Wołajowice, autorzy tekstów i zdjęć – zespół redakcyjny oraz organizatorzy imprez, uroczystości itp.

***

W numerze nr 3/2009 m. in. przeczytamy o:

– inscenizacji zdobycia Masłomęcza przez gockich wojowników,
– udziale zespołów gminy Hrubieszów, działających przy GOK w Wołajowica w uroczystościach w gminie Bełżcu,
– Jubileuszu GOK w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach,
– Moroczynie,
– życiu KGW,
– III Hrubieszowskiej Biesiadzie Błotnej KGW w Gródku,
– wyróżnieniu Zespołu Śpiewaczego „Zuzanki” z Moniatycz w 14 Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym,
– twórcach ludowych ze Ślipcza na Jarmarku Pawłowskim,
– prezentacji projektu PUP w Hrubieszowie – konkursu Pt. „Kreatywna przedsiębiorczość”,
– wakacyjnych wspomnieniach uczniów z PSP w Kułakowicach,
– powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Teptiukowie,
– jubileuszu OSP z Teptiukowa,
– delegacji z gminy Hrubieszów na Forum Kobiet Aktywnych w Suścu,
– biesiadzie wiejskiej w Ubrodowicach,
– pikniku rodzinnym w Wolicy i Teptiukowie,
– biwaku harcerskim w Starosielu,
– wycieczce zorganizowanej przez Świetlicę w Teptiukowie oraz sołectwo Ślipcze,
– „Akcji Lato” w Dziekanowie,
– „Słonecznych Wakacjach” w Kozodawach i Stefankowicach,
– Dniu Seniora i pożytecznych wakacjach w Metelinie,
– VII Międzynarodowym Spływie Kajakowym „Bug – 2009”,
– Dniu Seniora w Kułakowicach I,
– informacji o usuwaniu gniazd błonkoskrzydłych,
– Dniu miejscowości Cichobórz,
– ogłoszeniu GZUK w Świerszczowie o zbiórce śmieci na terenie gminy,
– sprawozdaniu GOPS w Hrubieszowie z akcji „Lato 2009 – Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
– akcji „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”.

Jak zwykle jest dużo zdjęć kolorowych i czarno – białych.
Pismo jest do dostania bezpłatnie w Urzędzie Gminy Hrubieszów, przy ul. Prusa 8.

***

Zespół redakcyjny Jedności:
Redaktor naczelny – Danuta Kloc
Redaktor techniczny – Artur Dziewiczkiewicz
Współpraca – Jacek Fuchs

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009