Jutro akcja „Kaskadowy pomiar prędkości”

6 marca 2020 roku Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”.

Reklamy

 

W 2019 roku kierujący pojazdami spowodowali ponad 26 tys. wypadków drogowych z czego prawie 6 300 powstało z powodu nadmiernej prędkości.

Zdarzenia drogowe, którym towarzyszy zbyt duża szybkość pojazdu, najczęściej kończą się tragicznie. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków w poprzednim roku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to najwięcej osób zginęło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu – w 2019 roku z tego powodu śmierć poniosło 770 osób.

Reklamy

6 marca, Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Mają one na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego funkcjonariusze będą reagować, poza wykroczeniami w postaci przekroczenia prędkości, również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W ramach akcji będą prowadzone pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Największym nadzorem zostaną objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

Przypominamy, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.

 

info: KGP