14 czerwca 2024

Klęska – powódź, czy huragan – straż pożarna ci pomaga

HrubieszówHorodło

Reklamy

Konkurs rozstrzygnięty!
W dniu 19 marca 2009 roku w Urzędzie Gminy Horodło został rozstrzygnięty gminny etap XI edycji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Klęska – powódź, czy huragan – straż pożarna ci pomaga”.

Celem edukacyjnym konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, poprawa świadomości zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz konieczności zmiany w zakresie zachowania się podczas zagrożeń. Zadaniem konkursu jest zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. Coraz częstsze katastrofy naturalne stanowią zagrożenie dla człowieka i przyrody. Stąd też coraz więcej wyzwań stojących przed strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

Reklamy

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe:
I grupa – grupa młodsza 6-8 lat – szkoła podstawowa;
II grupa – grupa średnia 9-12 lat – szkoła podstawowa;
III grupa – grupa starsza 13-16 lat – gimnazjum,

Reklamy

Do Urzędu Gminy Horodło wpłynęło ponad 30 prac konkursowych. Prace wykonane były różną techniką: rysunek – malowanie kredkami, ołówkiem, farbami, wyklejanie papierem kolorowym, plasteliną, itp. – zgodnie z regulaminem XI edycji OKP.
W gminnym etapie konkursu prace oceniane były w trzech grupach wiekowych. Komisja jury wyłoniła najlepsze prace i zakwalifikowała do etapu szczebla wyższego – powiatowego:

Grupa młodsza (6-8 lat):
1. Aleksandra Popowicz – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie,
2. Mateusz Jeżyna – Szkoła Podstawowa w Hrebennem,
3. Joanna Olucha – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie,
4. Piotr Bil – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie.

Grupa średnia (9-12 lat):
1. Agnieszka Kaczyńska – Zespół Szkół w Horodle – Szkoła Podstawowa,
2. Agata Weremij – Zespół Szkół w Horodle – Szkoła Podstawowa,
3. Martyna Juźwiak – Zespół Szkół w Horodle – Szkoła Podstawowa,
4. Adrian Kot – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie,
5. Katarzyna Młynarczuk – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie.

Grupa starsza (13-16 lat):
1. Magdalena Brzozowska – Zespół Szkół w Horodle – Szkoła Podstawowa,
2. Agnieszka Jendruszyn – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,
3. Joanna Janusz – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,
4. Anita Czerwińska – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,
5. Łukasz Niedźwiedź – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu. Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom, opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Horodle

Hrubieszow LubieHrubie 2009