Kolejna świetlica do modernizacji

Inwestycje i remonty w Gminie Hrubieszów już od dłuższego czasu idą pełną parą. Samorząd bardzo aktywnie wykorzystuje wszelkie możliwości dofinansowania realizacji swoich projektów o różnorodnym charakterze ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Nadal też poszukuje nowych źródeł (zarówno unijnych, jak i krajowych).

Reklamy

Dzięki temu m.in. przeważająca większość mieszkańców z terenu Gminy Hrubieszów może już korzystać z wyremontowanych i zmodernizowanych budynków świetlic wiejskich lub ich wyposażenia. Kolejni mieszkańcy czekają już w kolejce. Najbliżej jest miejscowość Kozodawy, a to dzięki przyznaniu dofinansowania dla operacji (projektu) pn.: „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kozodawach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Gmina Hrubieszów wniosek o dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych tego projektu złożyła za pośrednictwem Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ubiegłym roku. Po ocenie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, w dniu 15 lutego 2012 r. doszło do podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie niemal 275,5 tys. zł. Dzięki temu budynek świetlicy zostanie zmodernizowany (zwiększy się powierzchnia dostępna dla ogółu mieszkańców) i odnowiony wraz z instalacjami i przyłączami, a teren wokół zostanie zagospodarowany m.in. poprzez ogrodzenie i utwardzenie części placu. Realizacja tej operacji ma zostać zakończona przed końcem bieżącego roku.

Reklamy

 

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki