25 maja 2024

Konferencja na temat UE

8 grudnia odbyła się w HDK, zorganizowana z inicjatywy Starostwa Powiatowego, konferencja pod nazwą „Przyszłość w Unii Europejskiej – nowe wyzwania dla województwa lubelskiego”.

W konferencji, oprócz prelegentów, uczestniczyli przedstawiciele samorządów naszego powiatu, instytucji budżetowych, organizacji pozarządowych, lokalnego biznesu i rolnictwa.

Starosta Grabik w swym przemówieniu wprowadzającym zaznaczył, że najważniejsza w takich spotkaniach, oprócz referatów, jest dyskusja i burza mózgów.

Referaty były, ale na dyskusję i wymianę poglądów brakło już miejsca.

Wydaje się, że nie tylko ja byłem takim obrotem sprawy rozczarowany. Przede wszystkim przedstawiciele rolników i przedsiębiorców byli wyraźnie zawiedzeni zbytnią ogólnikowością spotkania, którego większość tez można usłyszeć w telewizji lub wynaleźć w Internecie. Temat konferencji dotyczył co prawda województwa lubelskiego, ale większość gości spodziewało się konkretów dotyczących bezpośrednio naszego regionu.

Choć nie jestem przeciwnikiem takich spotkań, bo trochę wiedzy nikomu nie zaszkodzi, chciałbym, żeby w przyszłości przynosiły nam więcej wniosków dotyczących naszego terenu. A wnioski wyciągniemy jedynie wtedy, kiedy we własnym środowisku wywołamy dyskusję. Referatów można posłuchać, ale powinny być one jedynie wstępem do wymiany poglądów.

Na zakończenie podam kilka ciekawostek.

Powiat Hrubieszowski jest najszybciej wyludniającym się powiatem województwa lubelskiego – ma największy wskaźnik wymeldowań.

Na terenach wschodnich następuje stały spadek ilości małych i średnich firm.

W powiecie hrubieszowskim działa ponad 60 organizacji pozarządowych.

Dopłaty bezpośrednie w województwie lubelskim uzyskało około 180 tysięcy gospodarstw rolnych, a suma dotacji wyniosła 650 mln złotych.

Tylko jedna rolnicza spółdzielnia producencka uzyskała unijne dofinansowanie. Wystąpiły o nie zaledwie dwie.

Jedynie 5 – 10 % wniosków przedsiębiorstw uzyskuje pozytywne oceny i dofinansowanie.

Proces integracji Polski z Unią Europejską pozytywnie ocenia 77% społeczeństwa.

Największy wzrost akceptacji dla członkostwa nastąpił w środowiskach rolniczych – wzrósł on z 20% do 72%.

Obecnie poddawany jest społecznym konsultacjom Regionalny Program Operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Program z grubsza wygląda sensownie.
Zainteresowanych odsyłam na stronę www.lubelskie.pl

zobacz fotki >>