5 marca 2024

Konkurs: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy

Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość ogłosiło piątą już edycję konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

Szczegółowe informacje n/t konkursu (Regulamin konkursu historycznego) zostaną przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i liczymy, że w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium. Zostaną także przesłane drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/ Zamość do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz tych spośród szkół, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, a funkcjonują na terenie działania Okręgu.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – ks. Bp Marian Rojek oraz Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Ciechanowski – jednocześnie współorganizator konkursu.

Reklamy

Pragniemy poinformować, iż ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 7 kwietnia 2014r. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 12 maja 2014 roku do siedziby Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem  ,,Konkurs historyczny”. W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.       

Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Prace konkursowe komisja oceni 19 maja 2014r. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, tzw. Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę z komunistycznym systemem.

Do dnia 22 maja 2014 roku Komisja poinformuje dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz  z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 26 maja 2014r. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, oraz (w miarę możliwości) opublikowane. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem, a media prosi o przekazanie opinii publicznej informacji o konkursie.

W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)- tel. 84 677 65 56, lub z Prezesem Posłem Sławomirem Zawiślakiem- tel. 501 589 888.

 

 

Do pobrania:

Regulamin »

Bibliografia »