23 kwietnia 2024

Konkurs na nazwę nagrody Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu ogłasza konkurs na nazwę nagrody przyznawanej laureatom ZAMOJSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO „Spotkania z  historią”, którego pierwsza edycja planowana jest w dniach 15-18 sierpnia 2013.

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Muzeum Zamojskiego oraz TVP Historia. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu fabularnego, dokumentalnego i reportażu o tematyce historycznej.

W programie Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” oprócz sekcji konkursowych pojawią się projekcje plenerowe na Rynku Wielkim w Zamościu i w zrewitalizowanych obiektach twierdzy zamojskiej, spotkania z wybitnymi twórcami filmowymi, warsztaty filmowe dla młodzieży oraz panel dyskusyjny. Imprezą towarzyszącą festiwalowi będzie widowisko historyczne „Oblężenie Zamościa – 1813 rok” czyli inscenizacja obrony zamojskiej twierdzy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Zamojskie przy współpracy grup rekonstrukcji historycznej m.in. Zamojskie Bractwo Rycerskie, 2 Pułk Księstwa Warszawskiego, 12 Pułk Księstwa Warszawskiego.

Nazwa nagrody, którą otrzymywać będą laureaci festiwalu powinna nawiązywać do historii, jak również do miasta – Zamościa, w którym będzie odbywać się festiwal.

Na propozycje nazwy czekamy do 15 marca br. Prosimy o przesyłanie ich na adres: konkurs@stylowy.net

Najlepsze propozycje zostaną nagrodzone!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.stylowy.net

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU:

Miasto Zamość, Muzeum Zamojskie, TVP Historia