20 maja 2024

Konsultacje społeczne projektu Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020

10 stycznia 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020”.

Konsultacyjne rozpoczął Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Bogdan Kawałko, dokonując wprowadzenia do tematu, po czym projekt został zaprezentowany przezprof. Andrzeja Miszczuka. Po przedstawieniu wizji, priorytetów i celów strategicznych rozpoczęła się dyskusja.

W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Zając Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wójtowie, Radni Powiatu, Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych.

Miasta, w których odbędą się kolejne konsultacje:

17 stycznia – Włodawa 2014 rok
23 stycznia – Biała Podlaska 2014 rok

  
Więcej informacji na temat konsultacji udzielą: Olga Grzechnik, Monika Majewska oraz Bartosz Tereszczuk, Tel. 81 44-16-870.

Jednocześnie informujemy, że spotkania mają formułę otwartą, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Zdjęcia:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=news,647,0


źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie