Kto zostanie Młodym Senatorem?

Hrubieszów

Reklamy

Katarzyna Gis, Paulina Wysocka, Tomasz Kisiel i Adam Szyszka rywalizują o głosy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w walce o mandat Młodego Senatora.

Wybory odbędą się 19 listopada 2008 r. w ramach projektu edukacyjnego Młodzi Senatorowie zorganizowanego przez Kancelarię Senatu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z procedurami demokratycznymi, w tym z zasadami wyłaniania przedstawicieli w drodze powszechnego głosowania oraz z procesem powstawania ustaw. W programie bierze udział 100 szkól ponadgimnazjalnych z całej Polski. Wybory wyłonią 100 Młodych Senatorów, w tym sześciu z województwa lubelskiego. Koordynatorami projektu są nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: Barbara Pilarczyk i Janusz Policha.

Nad przebiegiem wyborów w szkole czuwa Obwodowa Komisja Wyborcza powołana przez Pana Dyrektora Andrzeja Szkudzińskiego w składzie:
1. Paula Zasuwa – Przewodnicząca
2. Agnieszka Pomarańska – Zastępca Przewodniczącej
Członkowie:
3. Barbara Procnal
4. Joanna Malinowska
5. Maria Worobik
6. Mateusz Borsuk
7. Piotr Korniak
8. Janusz Policha

Program ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap stanowią wybory w szkołach, przeprowadzane w oparciu o przygotowaną na potrzeby programu ordynację wyborczą. Kandydaci na Młodych Senatorów mają za zadanie przeprowadzić w swoich szkołach kampanie wyborcze. Uczniowie wyłonieni w wyniku szkolnych wyborów przechodzą do drugiego etapu i otrzymują mandat Młodego Senatora. Ich zadaniem będzie pisemne opracowanie tematu związanego z symulacją obrad Senatu. Autor najlepszej pracy wybranej przez Centralną Komisję Wyborczą otrzyma dodatkową nagrodę.

W styczniu 2009 r. w sali Senatu RP odbędzie się symulacja obrad Senatu Młodych Senatorów.

/ja