Moje miejsce na ziemi

Nieledew

Reklamy

W dniu 3 listopada 2008 roku w Domu Kultury w Nieledwi odbyły się eliminacje powiatowe 12 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Moje miejsce na ziemi”.

Komisja konkursowa w składzie:
Katarzyna Rzepa – przewodnicząca – WOK Lublin
Zofia Klocek
Elżbieta Nowak
po wysłuchaniu 39 recytatorów postanowiła zakwalifikować do przesłuchania wojewódzkiego następujące osoby:

Justyna Najczuk – Szkoła Podstawowa w Moniatyczach, nauczyciel Anna Urbaniak;
Kacper Stadnicki – Szkoła Podstawowa w Turkowicach, nauczyciel Cecylia Mydlak;
Jagoda Dąbek – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie, nauczyciel Dorota Bożek;
Alfreda Wesołowska – Koło Gospodyń Wiejskich w Husynnem, instr. Grażyna Woźnica;
Magdalena Mięczak – LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie, nauczyciel Katarzyna Krotkiewicz;

Wyróżnienia otrzymali:
Marlena Drozdowska – Szkoła Podstawowa w Nieledwi, nauczyciel Maria Ciesielczuk;
Mateusz Otręba – Świetlica Wiejska w Metelinie, instr. Wioletta Czerniak;
Alicja Chrząstek – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie, nauczyciel Dorota Bożek;
Paulina Kobryś – GOK Dołhobyczów, instr. Zofia Zając;
Justyna Kuleszko – Gimnazjum w Strzyżowie, nauczyciel Barbara Stadnicka;
Agnieszka Więch – HDK, instr. Magdalena Sielicka.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni – nagrody książkowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach – organizatora szczebla powiatowego.

12 Jesienny Konkurs Recytatorski „Moje miejsce na ziemi” organizowany jest w ramach II edycji Programu Edukacyjnego „Moja Polska – między literą, a słowem”.

Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 26 – 27 listopada 2008 roku w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 od godz. 1000. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu. Organizatorzy szczebla wojewódzkiego zapewniają instruktorom – nauczycielom rozmowy z konsultantami – jurorami.

Informacji na temat przebiegu konkursu w całym województwie udziela Katarzyna Rzepa – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, tel. 081/5324207, e-mail: k.rzepa@wok.lublin.pl

Laureatom powiatu hrubieszowskiego gratulujemy i życzymy powodzenia w przesłuchaniach wojewódzkich.

info:
GOK Nieledew

zobacz zdjęcia >>