22 lipca 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet działających w różnych obszarach życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Reklamy

 

Konkurs organizowany jest od roku 2002r. przez  Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.”  pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna.

Organizatorami tegorocznej edycji w województwie lubelskim są Pani Kornelia Wróblewska i Pani Joanna Mucha Posłanki na Sejm RP. Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład której wejdą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, parlamentu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. W każdej kategorii wybierana jest jedna laureatka. Laureatka przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

Reklamy

Szukamy Kandydatek w 5 kategoriach:  DOBRY START – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego; KULTURA I SZTUKA – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury  i sztuki;  SPORT – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 działających w obszarze sportu; ŻYCIE SPOŁECZNE – kategoria dla kobiet działających w organizacjach  i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub na rzecz innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych; ŻYCIE ZAWODOWE – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub na rzecz innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Zgłoszenia należy składać do dnia 5 grudnia 2016r. w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” lub wysłać pocztą na adres:

Reklamy

Biuro Poselskie Kornelii Wróblewskiej, ul. Ormiańska 6a, 22-400 Zamość,

Biuro Poselskie Joanny Muchy, ul Królewska 2, 20-109 Lublin,

Do konkursu nie mogą być ponownie zgłoszone Panie, które zostały laureatkami konkursu Lady D w poprzednich latach.