23 kwietnia 2024

LGD „Lepsze Jutro” dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy

W dniu 16.04.2013 r. odbyło się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Podczas spotkania Rada dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań: „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wnioski  zostały ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Nabór przeprowadzony został w dniach od dnia 8 marca 2013 roku do dnia 28 marca 2013 roku.

 

Źródło i fot. LGD „Lepsze Jutro”