List otwarty w sprawie obrony kolei na Zamojszczyźnie

Grupa Obrony Kolei na Zamojszczyźnie skierowała list otwarty do Pana Europosła Arkadiusza Bratkowskiego oraz Pana Posła Mariusza Grada pełniącego także funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej na Lubelszczyźnie.

Reklamy

List otwarty jest formą protestu w związku „z zaangażowaniem” Panów Posłów w działaniach przeciwko likwidacji jedynego połączenia dalekobieżnego łączącego Zamojszczyznę z resztą Polski. Uważamy, że Panowie Posłowie mogą wesprzeć działania w tym zakresie, tym bardziej, iż są przedstawicielami koalicji PO-PSL. Na przykładzie Podlasia, gdzie jeden z posłów wywodzący się z Platformy Obywatelskiej podjął skuteczne działania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, czego konsekwencją było wycofanie się Ministerstwa z likwidacji części połączęń kolejowych w tym regionie, widać, że przy wielkim zaangażowaniu można tego dokonać. Grupa Obrony Kolei przesyła w załączeniu tekst listu otwartego w celu ewentualnego opublikowania.

 

 

List otwarty

Szanowni Panowie Posłowie!

Grupa Obrony Kolei zwróciła się do Panów Posłów o podjęcie interwencji w sprawie planów likwidacji od dnia 09.03.2014r. jedynego kolejowego połączenia dalekobieżnego na Zamojszczyźnie, a mianowicie pociągu „Hetman” relacji Zamość – Poznań – Zamość przez Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław. Z przykrością stwierdzamy, że mijają już dwa tygodnie i do dnia dzisiejszego nie posiadamy żadnych informacji wskazujących na jakiekolwiek zainteresowanie i działania ze strony Panów Posłów, co nas bardzo martwi.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że reprezentujący między innymi Zamojszczyznę Pan Europoseł Arkadiusz Bratkowski, który to wielokrotnie od lat deklarował publicznie głębokie zainteresowanie i wsparcie w sprawach transportu kolejowego, a w temacie obrony przed likwidacją pociągu „Hetman” milczy.

Równie niepokojąca jest postawa Pana Posła Mariusza Grada, który jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej na Lubelszczyźnie nie udzielił poparcia dla zapytania poselskiego złożonego do Wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie zmniejszenia liczby połączeń kolejowych na przykładzie Zamojszczyzny.

Pragniemy tu dodać, że los w/w połączenia kolejowego nie był obojętny dla grupy 15 posłów i to ponad wszelkimi podziałami politycznymi , a Pan Poseł Mariusz Grad nie udzielił swojego poparcia i nie złożył podpisu pod w/w dokumentem.

Grupa Obrony Kolei zwraca się ponownie do Panów Posłów jako przedstawicieli koalicji rządowej PO-PSL w naszym regionie o zdecydowane działania w tym temacie jak i o niezwłoczne poinformowanie nas o wyniku podjętych interwencji o ile takowe zostały lub zostaną podjęte w przedmiotowej sprawie.

 

Z wyrazami szacunku
W imieniu Grupy Obrony Kolei:
Bogdan Jaworski