27 maja 2024

Lubelscy Terytorialsi zakończyli poligon

W piątek, 31 sierpnia br. ostatnia tura żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej powróciła ze szkolenia zintegrowanego realizowanego na poligonie
w Nowej Dębie. W sierpniu, w dwóch dwutygodniowych turach intensywne szkolenie łącznie przeszło ponad 700 żołnierzy OT z naszego regionu.

 

Terytorialsi z lubelskiej brygady od 30 lipca br. do 31 sierpnia br. mogli doskonalić umiejętności zarówno ogniowe jak i taktyczne na strzelnicach i placach ćwiczeń Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Jako pierwsi w dniu 30 lipca do 12 sierpnia na poligon wyruszyli żołnierze z 21 Batalionu Lekkiej Piechoty z Lublina, 24 Batalionu Lekkiej Piechoty z Chełma i 25 Batalionu Lekkiej Piechoty z Zamościa. W drugiej turze tj. od 18 sierpnia do 31 sierpnia realizowali szkolenie żołnierze z 22 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina i 23 Batalionu Lekkiej Piechoty z Białej Podlaskiej – łącznie ponad 700 żołnierzy.

Żołnierze szkolili się w określonych sytuacjach taktycznych, takich jak: działanie w terenie leśnym, pokonywanie terenu różnymi sposobami, prowadzenie działań nieregularnych z wykorzystaniem specyficznych uwarunkowań terenu. Dużą cześć szkolenia zajęły zajęcia strzeleckie, o czym świadczy ponad pięćdziesiąt tysięcy sztuk wystrzelonej amunicji. Podczas trwających kilkanaście godzin dziennie zajęć (pobudka godz. 5 rano), żołnierze pod okiem instruktorów doskonalili swoje umiejętności i utrwalali technikę posługiwania się bronią. Ponadto żołnierze szkolili się z zakresu topografii, łączności oraz ratownictwa pola walki. Szczególną uwagę położono na szkolenie indywidualne Terytorialsów orazna naukę bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Przez cały czas trwania poligonu, żołnierze nie rozstawali się z bronią, aby nabyć żołnierskich nawyków związanych z jej obsługą i użytkowaniem.

To już drugie szkolenie poligonowe jakie realizowane było w lubelskiej brygadzie w tym roku. Na przełomie stycznia i lutego br. żołnierze ćwiczyli w Wędrzynie (woj. lubuskie). Tym razem wybór padł na poligon w Nowej Dębie. – To sprzyjający teren i obiekty, które pozwalają na jednoczesne ćwiczenie pododdziałów w tym samym czasie na różnych kierunkach. Nie bez znaczenia jest fakt, że ukształtowanie terenu w Nowej Dębie jest podobne do tego na Lubelszczyźnie. Mamy tu obszary pagórkowate, lasy, cieki wodne i tereny piaszczyste. Ponadto poligon położony jest blisko, a to oszczędność czasu i środków finansowych związana z przemieszczaniem się wojska. – tak uzasadnił wybór tego poligonu dowódca 2 LBOT płk Tadeusz Nastarowicz.

Istotnym elementem szkolenia poligonowego jest zgranie ze sobą żołnierzy tak, aby w przyszłości potrafili skutecznie współdziałać w warunkach bojowych lub sytuacjach kryzysowych. Wspólne przebywanie i dzielenie trudów dwutygodniowego poligonu pozwala osiągnąć te cele.

Szkolenia poligonowe, obok podstawowych, wyrównawczych i rotacyjnych, są jedną z form podnoszenia umiejętności indywidualnych i zespołowych żołnierzy OT. Obowiązkiem każdego żołnierza jest uczestniczyć raz w roku w takim szkoleniu. W tym roku w październiku planowany jest jeszcze jeden poligon dla lubelskich Terytorialsów, który realizowany będzie również w Nowej Dębie.


***


2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie, Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2700 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy OT oraz osiągnięcie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.


Fot. Irek Dorozanski, źródło i fot. 2 LBOT