14 kwietnia 2024

Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy

Towarzystwo Współpracy Europejskiej w Lublinie wraz z Prof. Zbigniewem Zaleskim – Posłem do Parlamentu Europejskiego, Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw, Fundacją Konrada Adenauera oraz Izbą Przemysłowo – Handlową w Lublinie, zorganizowało polsko – ukraińskie seminarium, którego przewodnim tematem będą dalsze perspektywy współpracy pomiędzy województwem lubelskim i okręgiem Wołyńskim.

Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 21 sierpnia b.r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej RDLP w Janowie Lubelskim, a udział w niej weźmie 15 przedstawicieli Ukrainy oraz 15 przedstawicieli strony polskiej. Wśród nich znajdą się urzędnicy administracji lokalnej, biznesmeni, a także pracownicy organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele środowisk akademickich.

Najważniejszym celem seminarium będzie opracowanie dokumentu ramowego na temat współpracy Polska – Ukraina, który będzie stanowił podstawę opracowania raportu dla Parlamentu Europejskiego. Prof. Zbigniew Zaleski – Poseł do Parlamentu Europejskiego pełni obecnie funkcję sprawozdawcy – autora do sprawy nowej umowy handlowej Ukraina – Unia Europejska. Raport opracowany podczas seminarium w Janowie będzie miał więc niebagatelny wpływ na umowę, która zostanie opracowana w Brukseli. Poza tym Lubelszczyzna, jako region bezpośrednio graniczący ze wschodnim sąsiadem, może dzięki temu uzyskać preferencyjne warunki współpracy.

Biorąc pod uwagę wspólne przygotowania do EURO 2012, a w odległej perspektywie ewentualne członkostwo Ukrainy w strukturach europejskich, wypracowanie jak najlepszych warunków w skali kraju, jak również województwa wydaje się być ogromną szansą na rozwój dla obydwu stron.

Organizatorzy pragną również skupić się na wymiarze lokalnym i zastanowić nad tym, jak zintensyfikować swoje działania, aby współpraca pomiędzy Lubelszczyzną i Wołyniem odpowiadała potencjałowi obydwu regionów. Seminarium ma być również platformą wymiany doświadczeń, barier i utrudnień występujących we wzajemnych relacjach oraz próbą wskazania najbardziej newralgicznych punktów. Ma również przyczynić się do integracji środowisk biznesowych, społecznych oraz władz samorządowych z regionów Lubelszczyzny, Wołynia i Lwowa i nawiązania bezpośrednich kontaktów na poziomie lokalnym.

Kontakt w sprawie seminarium:
Paweł Markiewicz
e-mail: info@zbigniewzaleski.pl

tel. kom. 0-607-919-000

Program seminarium:

Poniedziałek, 20 sierpnia 2007 r.

12:00 Rejestracja uczestników

12:15 Sesja otwierająca seminarium: powitanie uczestników przez prof. Zbigniewa Zaleskiego oraz władze organizacji partnerskich

13:00 Panel dyskusyjny:
– Jak wykorzystać sąsiedztwo dla ożywienia stosunków gospodarczych?
– Wsparcie dla otoczenia biznesu w Polsce i na Ukrainie.
– Główne problemy inwestorów w Polsce i na Ukrainie?
– Nowa umowa handlowa Unia Europejska – Ukraina.
– Czy Lubelszczyzna i Okręg Wołyński są w stanie wspólnie przyciągnąć duże inwestycje zagraniczne?

15:00 Obiad

16:30 Panel dyskusyjny:
– Granica – problem czy wyzwanie?
– Co się zmieni wraz z przystąpieniem Polski do strefy Schengen?
– Czy potrzebne nam są nowe przejścia graniczne?
– Wschodnia granica UE w kontekście Euro 2012 – jak ułatwić przepływ turystów odwiedzających Polskę i Ukrainę w czasie Mistrzostw?

17:45 Przerwa

18:00 Ewaluacja i zakończenie pierwszego dnia obrad

19:00 Polsko – ukraiński wieczór integracyjny połączony z ogniskiem

Lista prelegentów na konferencję pt. „Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy”

Samorządowcy:

1. Krzysztof Żuk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
2. Zdzisław Stanisław Antoń – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
3. Mariusz Grad – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
4. Marcin Nowak – Radny Miasta Lublin

Przedsiębiorcy:

1. Dariusz Jodłowski – Prezes Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny (LEWIATAN), przedsiębiorca (firma EUROAL – producent stolarki aluminiowej i PCV).

2. Ryszard Nowak – Wiceprezes Lubelskiego Klubu Biznesu

3. Dariusz Jedlina – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Lublinie

4. Michał Przepiórka – Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Ireneusz Samodulski – Polska Akademia Nauk (PAN)

2. dr Bartosz Jóźwik – Fundacja Rozwoju KUL

3. Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

4. prof. Zbigniew Zaleski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Towarzystwo Współpracy Europejskiej

5. Piotr Majchrzak – Towarzystwo Współpracy Europejskiej

oraz

dr inż. Marek Kamola – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

dr inż. Andrzej Tyrawski – Główny specjalista ds. Współpracy z Zagranicą i Środków Pomocowych

Konrad Konefał – Dyrektor Instytutu Rynku Pracy w Lublinie

Goście z Ukrainy

Samorządowcy:

Bohdan Szyba – Prezydent miasta Łuck

Weremczuk Mykola – zastępca Prezydenta miasta Włodzimierz Wołyński

Ihor Huz – doradca Prezydenta Miasta Łuck ds. sportu, kultury i młodzieży.

Alina Szpak – Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej Miasta Łucka.

Ivan Grytsak – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Przedsiębiorcy:

Serhij Wasylowycz Naumenko – Prezydent Wołyńskiej Izby Handlowo – Przemysłowej

Olga Szworak – Dyrektor Fundacji Wsparcia Przedsiębiorstwa na Wołyniu

Bajcym Wasyl – Prezydent Rady Fundacji Wsparcia Przedsiębiorstwa na Wołyniu

Natalia Suchowejewa – Dyrektor Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

Vitaliy Lipich – Centrum Młodzieżowych Obywatelskich Organizacji Wołynia “Nasza Sprawa”; manager projektów młodzieżowych i medialnych.

Lina Basjuk – Dyrektor Centrum Informacji Europejskiej w Łucku

Oleg Jaskiw – koordynator projektów organizacji „Europejski Dialog” we Lwowie.

Genowefa Tymbrowska – Prezydent Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI, Koordynator Programu „Razem”

Ihor Dmytryszyn – zastępca dyrektora Zarządu ds. Młodzieży i Sportu na Wołyniu.