15 czerwca 2024

Majówka seniorów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

7 maja w Jankach a 8 maja w Cichobórzu i Masłomęczu zorganizowano, cykliczne już w Gminie Hrubieszów, Dni Seniora. Gorące życzenia padały od organizatorów a także od gości, z wójtem gminy Janem Mołodeckim oraz przedstawicielami Rady Gminy i organizacji pozarządowych na czele.

Nie obyło się bez okolicznościowych wierszy.

Reklamy

O część artystyczną zadbali mieszkańcy poszczególnych wsi. Ponadto, w Jankach uroczystość wzbogaciły występy Międzypokoleniowego Zespołu „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych a w Masłomęczu Seniorów i gości bawił zespół „Zieloni” z Hrubieszowa i „Polanie” z Wolicy.

Reklamy

Seniorzy otrzymali upominki, najstarsi książki z barwnymi fotografiami a organizatorzy, Sołtysi, Rady Sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich, tradycyjnie już, za organizację tych świąt, nagrody finansowe z przeznaczeniem na dalszą działalność.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki