23 maja 2024

Mircze: Kanalizacja gotowa

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w gminie Mircze przybyło ponad 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zakończone właśnie prace były prowadzone w samym Mirczu oraz miejscowościach Ameryka i Marysin.

Ich wartość to prawie 1 milion 660 tysięcy złotych, z czego gmina pokryje tylko około 25 procent. Reszta będzie pochodzić z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za te pieniądze samorząd wykonał ponad 7 kilometrów sieci wodociągowej z przyłączami w Mirczu, Ameryce i Marysinie oraz prawie 7 kilometrów sieci kanalizacyjnej w ulicach: Starowiejskiej, Zamojskiej, Spokojnej, Nad Stawami i Kryłowskiej w Mirczu. 

To jedna z kilku inwestycji w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną w gminie w ostatnich miesiącach. W czerwcu tego roku zakończyła się budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w centrum i północnej części Mircza. Na tę część robót samorząd pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W najbliższym czasie gmina zamierza skanalizować jeszcze ulice Górną i Małą. Po zakończeniu tych inwestycji dostęp do gminnej kanalizacji będzie mieć ponad 90 procent mieszkańców Mircza. 

 

Źródło: ias24.eu
(fot.arch.UG Mircze)