15 czerwca 2024

Starosiele: Szkolenie kadry zastępowych ZHP Hufca w Hrubieszowie

ZHP Hufiec w Hrubieszowie rozpoczął szkolenie kadry zastępowych. Kurs Zastępowych będzie prowadzony w postaci dwóch 3-dniowy biwaków. Pierwszy z nich odbył się na Stanicy Harcerskiej Hufca w Starosielu n/Bugiem w dniach 28-30 września.

Reklamy

Zespół Kształcenia wspomagany przez Zespół Kwatermistrzowski i Komendantkę Hufca phm Moniką Wołos, przeprowadzili zajęcia dla 22 uczestników kursu, którzy zgłosili chęć noszenia „brązowego” sznura.

Na pierwszym biwaku omówiono metodykę harcerską, łączność, szyfry, historię ZHP, symbolikę oraz niektóre regulaminy.

Reklamy

W czasie kursu działało 4 zastępy, jeden męski i trzy żeńskie.

Kurs stworzył możliwości integracji środowiska harcerskiego, działającego na terenie powiatu hrubieszowskiego. Należało by tu wspomnieć, że ZHP działa na „Ziemi Hrubieszowskiej” od 15.09.1918 roku i zawsze było wzorcem dla dzieci i młodzieży.

Reklamy

Obecnie w Hufcu Hrubieszów działa prężnie w sumie 160 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów.

ZHP zaprasza wszystkich chętnych do wstępowania w szeregi hrubieszowskich drużyn.

 

Info i foto:

ZHP Hufiec w Hrubieszowie