Mircze: Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Na terenie gminy Mircze jest jeszcze około 500 tysięcy metrów kwadratowych wyrobów, zawierających azbest. Mieszkańcy, którzy chcą się za darmo pozbyć szkodliwych substancji mają kolejną szanse na złożenie wniosku.

Reklamy

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór uzupełniający.

Wnioski są przyjmowane do 8 marca.

By zostały zaakceptowane do realizacji, muszą być dobrze wypełnione i kompletne, czyli oprócz wniosku, muszą zawierać także dokument ze Starostwa Powiatowego w  Hrubieszowie, potwierdzający zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego oraz wypis z  rejestru gruntów.

Dokumenty mogą składać osoby fizyczne, a także wspólnoty i  spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie można uzyskać tylko na pozbycie się eternitu, którym obecnie są pokryte budynki, albo tego, który został z nich zdjęty przed 2004 rokiem.

Właściciele posesji mogą liczyć na sfinansowanie wszystkich kosztów, związanych z usunięciem, odbiorem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Sami muszą zadbać jedynie o nowy dach. Za pozbycie się szkodliwych substancji nie muszą płacić, ponieważ rozliczenia odbywają się między liderem projektu, którym jest samorząd województwa, a firmą, która zabierze azbest.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronach: www.azbest.lubelskie.pl i www.mircze.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w urzędzie gminy w pokoju nr 206. W pierwszym naborze wniosków, który odbył się na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, ta propozycja, podobnie jak w innych gminach województwa lubelskiego, nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem.

Teraz zainteresowani mają dodatkową szansę uzyskania dotacji. Złożone dokumenty, po wstępnej weryfikacji, gmina przekaże do połowy marca do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania.

Gmina Mircze pomaga mieszkańcom pozbyć się azbestu, korzystając z różnych źródeł finansowania. Dzięki temu w ubiegłym roku właściciele posesji pozbyli się ponad 4 tysięcy 250 metrów kwadratowych trujących materiałów.


Źródło: UG Mircze